Emlakizle.com
襤L KATEGOR襤S襤
Video Reklam

KATEGOR襤LER
TER襤MLER
Sponsor Balant襤lar
goster resim
at覺 Kaplamalar覺

RHEINZINK çinko, bak覺r ve titanyumdan oluan % 99,995 safl覺kta bir çinko ala覺m覺 ve bu konuda bir dünya markas覺. Birinci s覺n覺f ileme kalitesinin sonucu olan ürünler günümüzdeki yap覺 sektörünün ihtiyaçlar覺n覺 kar覺lamaya yönelik gelitiriliyor.
    
     Hammadde tek bir düzenekte eritiliyor, dökümü yap覺l覺yor, haddeleniyor ve çekiliyor. Patentli geni bant döküm hatt覺 malzemenin homojen ve kusursuz kalitede üretilmesini sal覺yor. Uzun kullan覺m ömrü, bak覺m gerektirmemesi ve estetik deerleri sebebiyle RHEINZINK®, gelecein malzemesi olarak nitelendiriliyor.
     
     RHEINZINK®, tam donan覺ml覺 kadrosu ile kullan覺c覺lara, mimarlara ve uygulay覺c覺lara ihtiyaçlar覺 dorultusunda kapsaml覺 ve kesintisiz hizmet veriyor.
    
     RHEINZINK® ürünlerinin metalik gri ve iki farkl覺 patinal覺 alternatifleri bulunuyor. Patinal覺 ürünler, üretimi tamamland覺ktan sonra iklim koullar覺na maruz kalm覺 doal çinko izlenimi veren bir görünüme sahip oluyor. Patinal覺 ürün grubunda ayr覺ca RHEINZINK® “mavi-gri patinal覺pro” ve RHEINZINK® “kurun-gri patinal覺pro” seçenekleri bulunuyor.
    
RHEINZINK® Çat覺 Kaplamalar覺
      Birçok çat覺 kaplama malzemesi için çat覺lar; yap覺lar覺 d覺 ortam koullar覺na kar覺 koruyan bir unsur olmaktan öteye geçmiyor. Ancak RHEINZINK® ürünleri ile kaplanm覺 bir çat覺, yap覺y覺 tam anlam覺yla koruman覺n yan覺 s覺ra, tasar覺ma salad覺覺 avantajlar sebebiyle çat覺lar覺n yap覺lar覺n ayr覺lmaz bir bileeni olmas覺n覺 sal覺yor.
    
     RHEINZINK® ürünlerinin kolayl覺kla ekillendirilebilme özellii yap覺lar覺n detaylar覺nda estetik zenginlik oluturuyor. Bu sayede RHEINZINK® ürünleri esnek bir mimari bileen olarak ön plana ç覺k覺yor.
    
     Baca, kuluk (güvercinlik) ve kalkan duvarlar覺 gibi mimari bileenler RHEINZINK® ile birer yap覺 unsuru haline geliyor. RHEINZINK® ürünleri ile gerçekletirilen Kenet Sistem, Kepli geçme Sistemi, Arduaz Kaplamalar gibi sistem alternatiflerinin tamam覺 s覺zd覺rmazl覺k garantisi sunuyor. RHEINZINK®-metalik gri, “mavi-gri patinal覺pro” ve “kurun-gri patinal覺 pro” eklindeki yüzey alternatifleri ile çinkonun benzersiz doal estetiini sektörün kullan覺m覺na sunuyor.
    
 Doal Hammadde
      RHEINZINK® ekolojinin en yüksek taleplerine uygun doal bir malzeme. Hem üretim sürecinde hem de uzun kullan覺m süresi boyunca doaya zarar vermiyor. Malzemenin geri dönüüm oran覺 % 90’覺n üzerinde.
    
     RHEINZINK® kapsaml覺 olarak deerlendirildiinde hammadde kazan覺m覺, ilenmesi, kullan覺m覺, uzun ömürlülüü ve geri dönüümü aç覺s覺ndan AUB taraf覺ndan çevre dostu bir yap覺 malzemesi olarak deklare ediliyor.
    
RHEINZINK® Yüzeyleri
      RHEINZINK® ürünlerinin tamam覺 yanm覺yor, paslanm覺yor ve 覺s覺ya dayan覺kl覺. Bu ürünlerle kaplanan binalar en az 80–100 y覺ll覺k bir dayan覺kl覺l覺k süresine sahip. RHEINZINK® ürünleri üzerinde herhangi bir ilave kaplama bulunmuyor. Atmosferik koullardan etkilenerek doal yollarla deiime urayan yüzeyinde oluan patina tabakas覺, sadece ürünü korozyona kar覺 korumakla kalm覺yor, bunun yan覺nda kendini nesiller boyu temizleyen bir yüzey meydana getiriyor.
    
     Bu yüzey sayesinde, özel bak覺m ve temizlie ihtiyaç duyulmuyor, malzemenin kendi kendini iyiletirme özellii malzeme üzerinde oluabilecek her türlü çiziin k覺sa sürede kaybolmas覺na imkan veriyor.

癟at覺 kaplama, at覺 Kaplamalar覺, 癟at覺 kaplama malzemesi, 癟at覺 kaplama malzemesi, 癟at覺, kaplanm覺, Kenet Sistem, Kepli ge癟me Sistemi, Arduaz Kaplama, 癟at覺 kaplama nedir,
Teklif AL/VER
襤lanlar
Kampanyalar
Yeni Kat覺lan Firmalar
Etiket Bulutu