Emlakizle.com
襤L KATEGOR襤S襤
Video Reklam

KATEGOR襤LER
TER襤MLER
Sponsor Balant襤lar
istanbula 3 k繹pr羹

Haber Metinini Giriniz devam...

Yal覺t覺m yapt覺rana vergi indirimi geliyor...

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasar覺s覺’na göre evini kiraya veren ev sahibi eer yal覺t覺m yapt覺r覺rsa, harcamalar覺 gelir vergisinden düülecek.Maliye Bakan覺 Mehmet imek, yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasar覺s覺’nda enerji tasarrufu salayacak harcamalar覺n tevik edildiini söyledi.imek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüülen bakanl覺覺n覺n 2013 y覺l覺 bütçesi üzerinde milletvekillerinin soru ve e devam...

konutta y羹kselen vergiye KDV pazarl覺覺

konutta yüksek vergiye kdv pazarl覺覺 devam...

Yal覺t覺mda konya'l覺 癟繹z羹m

Konya’n覺n Beyehir ilçesinde emekli bir marangoz ustas覺, yaad覺覺 tek katl覺 binan覺n d覺 cephesini 覺s覺 yal覺t覺m覺 salamas覺 için ahap malzeme ile kaplad覺. Bahçelievler Mahallesi 927 Sokak’ta ikamet eden Hüseyin Aygül, geride kalan a覺r k覺 koullar覺 nedeniyle kulland覺覺 yak覺t miktar覺n覺n yükselmesi üzerine yaad覺覺 binan覺n d覺 cephesini çam aac覺 malzemesinden ahapla kaplad覺. Beyehir kent merke devam...

Fibrobeton`dan 覺覺覺 ge癟iren beton

I覺覺 geçiren beton fikrinin nas覺l ortaya ç覺kt覺覺n覺 bizlerle paylaan genç ve baar覺l覺 mimar Aron Losonczi ürünlerinin mimarlar覺n ufkunu ve hayal gücünü genilettiini söyledii sözlerini öyle tamamlad覺. “I覺覺 geçiren beton ürünlerimiz mimarlara ve inaat firmalar覺na esneklik sal覺yor”.Bu y覺l 襤stanbul Yap覺 Fuar覺’n覺n dünyaca ünlü bir konuu vard覺, Mac devam...

Tula ve Mantolamay覺 bitiren bulu!

Ürolog Hüseyin Lüleci'nin irketi at覺klar覺 ürüne çeviriyor. Tunçbilek ve Seyitömer gibi termik santrallerin külleri, 襤zoduo ile yal覺t覺ml覺 duvar bloku oluyor.襤zoduo duvar bloklar覺, d覺覺 hafif beton plakalardan, içi EPS'den meydana gelen kompozit yap覺 elemanlar覺. Ürünün içerisinde kullan覺lan EPS ile yüksek 覺s覺, ses ve nem yal覺t覺m salamakta. Bu nedenle 襤zoduo, mantolama yapt覺rman覺za gerek kalm devam...

Vinil d覺 cephe kaplama sistemleri

Binalar覺n iç cephelerinde kullan覺lan malzemeler kadar binan覺n d覺 cephesinin de doru ekilde yal覺t覺lmas覺 ses ve 覺s覺 yal覺t覺m覺 aç覺s覺ndan çok önemli olduundan, bu konuda dayan覺kl覺 ve uzun süre boyunca sorunsuz kullan覺m vaat edecek ürünleri tercih etmenizde yarar var. Vinil d覺 cephe kaplamalar覺n覺 gürültücü ehir yaam覺na ramen evinizin sessiz ve huzurlu bir ortama sahip olmas覺n覺 salarken, k覺 ve yaz a devam...

D覺 Cephe Mantolama Maliyeti ve Mantolama Fiyatlar覺

Önce­likle man­to­lama mali­ye­ti­nin hesap­lan­ma­s覺­n覺n net bir rakam üzerin­den yap覺­la­ma­d覺­覺n覺 bil­mek gere­kir. Çünkü man­to­lama sis­tem­leri olan yani dier ad覺yla cephe kap­lama ola­rak adlan­d覺­r覺­lan uygu­la­ma­lar, ina edi­len bina­la­r覺n boyut­la­r覺na göre fark­l覺­l覺k gös­ter­me devam...


Di簟r Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Teklif AL/VER
襤lanlar
Kampanyalar
Yeni Kat覺lan Firmalar
Etiket Bulutu