Emlakizle.com
襤L KATEGOR襤S襤
Video Reklam

KATEGOR襤LER
TER襤MLER
Sponsor Balant襤lar
goster resim
Al羹minyum Kompozit Panel Nedir.?

襤ki alüminyum levha aras覺na yerletirilmi polietilen tabakadan oluan alüminyum kompozit paneller, günümüzde bina cephe giydirme sistemlerinden, reklam, tan覺t覺m ve dekoratif amaçl覺 uygulamalara dek geni bir yelpazede kullan覺m alan覺 bulmakta ve gün geçtikçe giderek artan bir eilimle yayg覺nlamaya devam etmitir.

Alüminyum Kompozit Paneller ileri teknoloji ile üretilmi olup, modern mimaride rahatl覺kla kullan覺lan ve s覺kl覺kla tercih edilen bir yap覺 eleman覺d覺r. Her türlü bina ve konstrüksiyonda yeni bir görünüm ve modern çizgiler üretilmesine yard覺mc覺 olur. Binalar覺n iç ve d覺 yüzeylerinde kullan覺labilirlii alüminyum kompozit panelleri tercih edilen bir yap覺 malzemesi haline getirmitir.

Çal覺ma 覺s覺s覺 -50 Oc / +80 Oc / 100 derecelik 覺s覺 fark覺nda genleme 2,3 mm/m'dir
Alüminyum Kompozit Panel, her iki yüzeyi çeitli kal覺nl覺klarda (0,50 mm, 0,30 mm, 0,21 mm) alüminyum aras覺 non-toxic (çevre dostu) polietilenden oluan, d覺 yüzeyi deiik renkler ile kaplanabilen, ta覺ma, depolama ve uygulama aamas覺nda renkli yüzeyin zarar görmemesi için plastik film kapl覺 olan ve modern mimari yap覺larda s覺kça tercih edilen bir kaplama malzemesidir.
 
Binalar覺n kaplanmas覺nda ta veya beton gibi malzemeler yerine Alüminyum Kompozit Panelleri’nin kullan覺lmas覺 binalara s覺cak ve modern görünümler kazand覺r覺yor. Bu sayede yepyeni ve temiz bir cepheye sahip olan binalar hem prestij kazan覺yor, hem de bu binalar覺n deerleri art覺yor. Eski binalar da Alüminyum Kompozit Paneler ile kaplanarak yeni ve modern bir görünüme sahip oluyor.
Alüminyum Kompozit Paneller ileri teknoloji ile üretilmi olup, modern mimaride rahatl覺kla kullan覺lan ve s覺kl覺kla tercih edilen bir yap覺 eleman覺d覺r. Her türlü bina ve konstrüksiyonda yeni bir görünüm ve modern çizgiler üretilmesine yard覺mc覺 olur. Binalar覺n iç ve d覺 yüzeylerinde kullan覺labilirlii alüminyum kompozit panelleri tercih edilen bir yap覺 malzemesi haline getirmitir.
Çal覺ma 覺s覺s覺 -50 Oc / +80 Oc / 100 derecelik 覺s覺 fark覺nda genleme 2,3 mm/m’dir
Alüminyum Kompozit Panel, her iki yüzeyi çeitli kal覺nl覺klarda (0,50 mm, 0,30 mm, 0,21 mm) alüminyum aras覺 non-toxic (çevre dostu) polietilenden oluan, d覺 yüzeyi deiik renkler ile kaplanabilen, ta覺ma, depolama ve uygulama aamas覺nda renkli yüzeyin zarar görmemesi için plastik film kapl覺 olan ve modern mimari yap覺larda s覺kça tercih edilen bir kaplama malzemesidir.
Alüminyum Kompozit Paneller
* Son derece dayan覺kl覺 ve uzun ömürlü,
* Dier cephe kaplama malzemelerine oranla daha hafif,
* Düzgün yüzeyli, darbelere ve k覺r覺lmaya kar覺 dayan覺kl覺,
* 襤lenmesi kolay,
* Bak覺m ve temizlii kolay,
* Geni renk seçeneine sahip,
* Titreim emme özelliine sahip ve korozyona kar覺 dayan覺kl覺.
Alüminyum Kompozit Panelleri’nin uygulamalar覺nda renk kartelas覺nda yer alan temel renkler standart olarak mevcut. Bunlar覺n yan覺 s覺ra belli bir miktar覺n üzerinde tüm RAL renklerinde, özel renk ve ölçülerde imal edilmesi mümkün. Granit ve ahap deseni gibi özel seçenekler de bulunuyor.

al羹minyum kompozit panel, al羹minyum cephe, giydirme cephe, cephe giydirme,
Teklif AL/VER
襤lanlar
Kampanyalar
Yeni Kat覺lan Firmalar
Etiket Bulutu